نظر از: زكي زاده [عضو] 

درودگرامی

دعوتید در

دختر کوچولوی من

http://maedeh.kowsarblog

1397/09/20 @ 03:13

نظر از: زكي زاده [عضو] 

خدایا اگه من فراموش میکنم که خدای بزرگی چو تو را دارم
ولی تو فراموش نکن
که بنده کوچکی چو من را داری …

درود گرامی
موفق باشید

1397/09/18 @ 04:21


فرم در حال بارگذاری ...